En dag på fritids

Några av eleverna kör ”gröna röd lyckan stop” och har en höjdar tid. Vi har köpt in ett nytt spel som heter code breaker och man ska lista ut koden och barnen har blivit duktiga här har vi Ramina som hade alla rätt på 3dje försöket. När nästan alla eleverna gått hem så lektes det i ringarna och gjordes volter, en rolig dag att vara fritidspedagog på.