Skolverket vill ha Digitalisering i skola/fritids

Varje fredag har vi en avsatt tid för att få barnen att starta med grunden i digitalisering och börja förstå ämnet, det har börjat presenteras i mindre grupper så vi kan sätta in en bra grund att bygga på. Här har vi Mawada och Elize som har roligt under denna tid.