Spel och annat

Denna dag hade vi många olika aktiviteter och en var Spel med Liesel, från Monopol till codebreaker och pussel.
Vi hade också elever som målade fina saker och som lekte med deras lerbrickor.