Lekar och pedagogiska samtal med grupper

Vi börjar att ha lite pedagogiska samtal för att ge information så eleverna själva kan ta ansvar. Vi ser att fler och fler elever som klarar sig själva och kan hantera upprördheten själva. Detta är en viktig del av livet.