Marion har fått “hur man gör bra val”

Detta är en tavla med levnadssätt som ger information och tankeställare till hur man bör agera till vissa olika situationer och ämnen i livet.