En dag med fullt med aktiviteter

Mycket att lära sig i alla moment i livet, man kan lära sig om vad som helst. Här har vi några som lär sig om kordination, fotbollsspelsskicklighet och skapande med lego.

Allt är något man kan bli bättre på.