Kari och Erika hade en springtävling

Denna tävling var ett sammarbete mellan alla olika klasser från FK-3. En från varje klass blev ett lag och skulle möta andra lag.
Det laget som fick bästa tiden fick ett pris.