Sekretess­policy för hemsida

Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur vi på Studemaskolan och Fritidshemmet Robin Hood (båda med Föreningen Aktiva Studier som huvudman) samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

1) Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in information för två syften:

A) För att kunna besvara frågor och synpunkter när du skickar meddelanden via webbformulär eller genom att klicka på en mejllänk på någon av våra hemsidor www.studema.se eller robinhoodfritids.se.

Den information som vi får tillgång här inkluderar:

 • E-postadress
 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Eventuell information som du själv frivilligt väljer att ange i meddelandefältet i ett webbformulär eller ett egenkomponerat epostmeddelande. Lämna ej personuppgifter som vi inte efterfrågar eller som inte är viktiga i sammanhanget (d.v.s. i meddelandefält eller e-postmeddelande).

B)  För att hantera anmälan för att placera barn i kö till skolan. Denna information samlas in via en länk från vår hemsida www.studema.se till ett webbformulär som hanteras av vår samarbetspartner SchoolSoft. Informationen som lämnas där kan vi sedan hämta så att vi kan hantera köanmälningarna.

De personuppgifter som vi får tillgång i det fallet inkluderar:

 • E-postadress
 • Namn och personnummer för vårdnadshavare och barn
 • I förekommande fall – personnummer för syskon
 • Kontaktuppgifter
 • Språkval
 • Information som du själv frivilligt väljer att ange i meddelandefält i ett webbformulär eller ett egenkomponerat epostmeddelande.
 • Namn och telefonnummer till nuvarande skola

 

2) Hur kommer ni att använda min information?

Enligt punkt 1 ovan: A) För att hjälpa dig med svar på frågor eller andra meddelanden. B) För att hantera anmälan av barn till skolans elevkö. Vi kommer inte att samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

 

3) Hur länge kommer ni att spara min information?

Till att börja med för att hantera det aktuella ärendet. I fallet A) ovan kommer den att raderas när ärendet är hanterat. I fallet B) när ni gör en köanmälan – om ni väljer att ställa ert barn i kö via vårt formulär behöver vi behålla informationen. Om ni kontaktar oss om att ni inte längre vill stå kvar i vår kö kommer den att raderas.

 

4) Med vem delar ni min information?

Dina personuppgifter som lämnas via hemsidan kan komma att hanteras av:

 • Personal på Studemaskolan
 • Personal på Fritidshemmet Robin Hood och Fritidsklubben Marion
 • SchoolSoft (Vår samarbetspartner för skolans IT-lösning)

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

 

5) Var sparas min information?

Information som lämnas via webbformulär, genom att skicka ett e-postmeddelande via en länk på någon av våra hemsidor (se punkt 1. A ovan), eller som lämnas via anmälningsformuläret till vår elevkö (se punkt 1. B ovan) lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

 

6) Vilka är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt. Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller. Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller. Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post. Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

 

7) Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

 

Om cookies

Den här sidan använder inga cookies.

 

Statistisk analys med Visitor Analytics och Matomo

Vi samlar statistik om trafik till webbplatsen. Syftet med insamlingen är att kunna analysera, utveckla och förbättra upplevelsen på webbplatsen för våra besökare. Detta nämns här som en allmän information eftersom dessa data inte kan kopplas till dig som enskild besökare.

På denna webbsajt används Visitor Analytics och Matomo, enkla GDPR-anpassade analystjänster som mäter trafiken på vår webbplats och samlar in allmän information från våra webbplatsbesökare. Vi sparar statistik för att förbättra upplevelsen för våra webbplatsbesökare.

Som webbplatsoperatör som använder Visitor Analytics och Matomo (för att utföra räckviddsmätning, beroende på vilken dataskyddsnivå vi har aktiverat) kan vi behandla information om enheten du använder och dess egenskaper, information om tekniska egenskaper för webbplatsbesöket, antalet sidor per besök och statistiskt relevant beteende hos våra webbplatsbesökare. Observera att: Den här tekniken använder inte den insamlade informationen för att identifiera enskilda besökare eller för att matcha uppgifterna med ytterligare information om en enskild användare.

I vissa fall kan Visitor Analytics inte samla in någon information om enheten du använder på grund av våra tekniska inställningar.

Om du vill avböja datainsamling med Matomo

Matomo använder inte cookies (kakor) och anonymiserar alla IP-adresser som samlas in med Matomo. Det innebär att vi inte sparar information som visar vem du är. Du kan ändå välja att neka oss att samla in och analysera information om dina handlingar här genom att avmarkera rutan nedan.

 

Uppdateringar av denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera den ändrade policyn på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 2023-01-16.

 

Hur kan jag kontakta personuppgiftsansvarig?

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter kring detta så kan du kontakta oss här:

Personuppgiftsansvarig
Föreningen Aktiva Studier / Studemaskolan
Kallforsvägen 40
12432 Bandhagen
E-mail: info@studema.se

 

Våra senaste inlägg