Vår verksamhet

Välkommen till Fritidshemmet Robin Hood

SYFTEN OCH MÅLSÄTTNINGAR

 • att ge skolbarn i åk 1-3 samt i förskoleverksamheten tillsyn efter skoldagen samt under skollov vid behov.
 • att göra denna tillsyn meningsfull och utvecklande för barnen genom att tillhandahålla aktiviteter som barnen önskar samt att ge barnen möjlighet att prova på en mängd nya aktiviteter. Vi har många fysiska och skapande aktiviteter som sport, drama och konst. Vi försöker också att uppfylla varje individs önskan och behov av aktiviteter och sysselsättningar.
 • att lära barnen att umgås i grupp. Att tillhandahålla en trygg miljö för alla och skapa en grupp där alla kan känna sig trygga, där varje barn tar ansvar och där alla individer blir respekterade för den man är. Vi vill skapa en grupp med tillit emellan barnen och emellan barn och vuxna.
 • att stärka barnens vilja och förmåga att arbeta och skapa tillsammans samt att ta egna initiativ.

Robin Hood jobbar med skolpersonal, föräldrar och barnen själva för att utforma våra aktiviteter och att lösa eventuella problem. Med skolpersonalen finns en daglig dialog och ett kontinuerligt samarbete. Föräldrar erbjuds regelbundet samtal och kontaktas vid behov.

 

NÅGRA EXEMPEL PÅ HUR DET FUNGERAR HÄR

 • Barnen är inte alltid under uppsikt. De kan vara både i något rum eller ute på skolgården utan uppsikt.
 • Man får ha med sig egna saker till skolan. Detta sker dock helt på eget ansvar. Vissa restriktioner finns dock.
 • Det är barnens ansvar att hålla reda på sina saker både på skolan och vid utflykt, (vi hjälper till en del, speciellt i början).
 • Vi anser i grunden att barnens ägodelar är deras ägodelar och att det är deras ensak vad de gör med dem. Detta inkluderar även deras kläder.
 • Det finns regler om att ha med sina privata ägodelar här.
 • Vid bråk, upprördheter eller oenigheter är vårt arbetssätt att få barnen i kommunikation med varandra. Om de ändå inte lyckas lösa problemet hjälper vi dem.
 • Man får inte springa eller skrika inomhus (tyvärr kanske, men det är ett måste för att vi ska kunna trivas och vara så många under samma tak).

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar pedagogiskt »

 

FÖRÄLDERNS ROLL

Vi anser att din roll som förälder är mycket viktig. För att vi ska kunna göra ett bra jobb med och för ditt barn behövs ett bra samarbete mellan oss och er. Vi är mycket öppna för både förslag och konstruktiv kritik. Vi ser helst att du framför kritik, frågor och förslag skriftligen eller att du gör upp en tid för samtal.

 Alla barn har en fritidsledare som kontaktperson. Kontakta i första hand denne. Om en situation inte löser sig tillfredsställande är du välkommen att kontakta föreståndaren.

Vi strävar efter att barnen ska vara så självständiga som möjligt och lära sig att ta hand om sig själva och sina angelägenheter. Beroende på tidigare erfarenheter och på åldern behöver dock barnen olika mycket stöd från oss och från er som föräldrar. Vi vill dock att du som förälder håller koll på att kommunikationerna mellan oss och hemmet fungerar och att barnet får med sig det som det behöver hit.

 

KOMMUNIKATION

Att kommunikationen mellan oss och er fungerar är mycket viktigt. Vår kommunikationslinje går med barnen som budbärare. Varje barn har ett fack, i vilket vi lägger viktig kommunikation till hemmet. Barnen ska kolla och tömma detta fack dagligen. Varje fredag har alla barn ett veckomeddelande. Om denna linje inte fungerar meddela oss omedelbart, så att vi tillsammans kan arbeta ut en fungerande lösning. Alla barn ska dagligen ha med sig en skolväska till skolan i vilken de kan transportera meddelanden och saker de behöver.

Vi skickar också veckomeddelanden och ibland andra meddelanden via e-mail till er som lämnar en e-mail adress.

För era svar och annan kommunikation till oss har vi ett fack som sitter på väggen bredvid barnens fack.

OBS! Kommunikation som kan påverka dagens planering, som t.ex. att ni ska hämta tidigare måste lämnas direkt till en fritidsledare eller i facket. Sådan kommunikation kan inte lämnas via skolpersonal.

 

ÖPPETTIDER

Robin Hood har öppet alla skoldagar från skoldagens slut till 18:00. Lovdagar har vi heldags omsorg från 8:30-18:00. På begäran kan fritids öppna tidigare och stänga senare, dock tidigast 6:30 samt senast 18:30

Mer om öppettider och lov »

 

HEMGÅNG

Kl. 18:00 stänger vi och alla ska vara ute ur lokalen då. Var vänlig respektera denna tid. Om du har något ärende i skolan eller behöver prata med personalen, se då till att komma i tid så detta hinns innan 18:00. Om du råkar ut för något missöde så att du tror dig bli sen, RING då och meddela personalen.

Inget barn i åk 0-3 släpps hem från fritids med någon annan än vårdnadshavaren, utan att vårdnadshavaren själv meddelat fritidspersonalen om annat arrangemang. Detta meddelande ska vara i skrift om det gäller flera gånger, vid engångsföreteelser godtas muntlig kommunikation om den är direkt till en fritidsledare. Muntliga meddelanden via barnet eller annan vuxen godtas ej. Vid början av varje läsår skickas en förfrågan hem om hur ni vill ha det med era barn. Om ni inte klart uttrycker andra önskemål, inom ramen för vad vi där kan erbjuda, kommer ovanstående att gälla.

Vi gör ofta aktiviteter utanför skolan, en del av dessa är obligatoriska, alla barn och all personal åker iväg. Dessa dagar är vi hemma senast 17:00 om inte annat meddelats innan.

De som hämtar barnen tidigare och inte vill behöva vänta måste göra upp om detta med fritidspersonalen senast dagen innan .

 

MAT

Fritids serverar mellis en gång om dagen ca 14:00. Vid speciella aktiviteter eller om mellis serverats tidigare kan barnen erbjudas en smörgås eller frukt ca.17:00. Om ett barn blir hungrigt efter mellis, kan något extra ges vid enstaka tillfällen. Om detta upprepas ofta på grund av att barnet har större behov eller att det slarvar med tidigare måltider, kommer vi att kontakta er för att tillsammans arbeta ut en lösning. Ett barn kan ibland behöva få med sig extra frukt eller något liknande.

 

BETALNING

Fritidsavgiften för barn i årskurs 0-3 är inkomstbaserad enligt maxtaxesystemet Avgiften betalas 12 månader per år oavsett om barnet har längre ledighet.

Fritidsavgiften ska vara betald senast den sista i månaden och ska betalas i förskott. I fall då förälder har två eller flera obetalda räkningar för fritidsavgift, sägs platsen upp. Om så är fallet ges först en varning med möjlighet till rättelse inom 15 dagar. Om summan ej betalas eller en amorteringsplan ej görs upp och godkänns inom denna tid, sägs barnet upp. Uppsägningstiden är två månader efter besked. Då ett barn skall sluta på fritids är er uppsägning till oss en månad. Om uppsägning inte görs är ni ändå betalningsskyldiga i en månad från det att barnet slutat.

studemalogotyp 2010

Välkommen till Studema­skolans fritidshem

Robin Hood är fritidshemmet för Studemaskolan, grundskola i Bandhagen i södra Stockholm. Läs mer om Studemaskolan på:

www.studema.se

Du kan även läsa mer här om: fritidshemmet Robin Hoods roll i skolans aktiviter

Våra senaste inlägg