Öppettider och lov

Öppettider

Robin Hood håller öppet alla skoldagar från skoldagens slut till 18:00. På begäran kan fritids öppna tidigare och stänga senare, dock tidigast 6:30 samt senast 18:30

Vissa läsår när det finns behov på grund av någon familjs arbetstider kan vi hålla öppet till 18:30.

LOV

Robin Hood har öppet alla skollov och lovdagar förutom röda dagar, nyårs-, midsommar-, och julafton. Under sommarlovet har vi normalt stängt cirka fyra veckor i juli. För att vara här under lov krävs att man anmält sitt barn innan. För att vi ska ha öppet krävs att minst tre barn behöver omsorg, och anmält detta i tid. Före varje lov skickas det ut en förfrågan om vilka som behöver omsorg. Om man inte anmält sitt behov kan vi inte garantera omsorg, då personal, mat och aktiviteter planeras efter det antal som anmält sig. Denna förfrågan skickas ut 1-2 veckor innan ett lov och ska normalt vara besvarad ca en vecka innan ett lov. För sommarlovet skickas förfrågan ut tidigare och svar behövs också tidigare.

På lovdagar har vi heldagsomsorg, vi öppnar då 8:45 eller tidigare om någon önskar. Dock tidigast 6:30.

Våra senaste inlägg