Aktiviteter

Ett brett utbud av aktiviteter

Vi har med nuvarande personal kompetensen att erbjuda det mesta som barnen önskar sig.

Några exempel på aktiviteter

  • Musik, sång, kareoke, dans, show, teater, film,
  • Pingis, tennis, badminton, fotboll, basket, brännboll, innebandy, bad, bowling,
  • Modellbygge, kojbygge, bak, lera, pyssel och konst

 

PLANERING AV AKTIVITETER

Vi gör inför varje termin upp ett aktivitetsschema. Schemat hålls oftast men kan ibland ändras och det utan att vi kan informera om det i förväg. Schemat baseras till största delen på önskemål om aktiviteter som barnen givit. Där finns också en del fysisk aktivitet samt gruppaktiviteter, som vi anser vitala för barnens utveckling. På schemat finns aktiviteter som man måste ha anmält sig till innan. Där finns aktiviteter som man kan anmäla sig till från gång till gång och där finns aktiviteter som är obligatoriska.

 

UPPMUNTRAN AV BARNETS EGET SKAPANDE OCH SJÄLVBESTÄMMANDE

Vi vill ge vad vi kallar frihet under ansvar, samt uppmuntra barnens eget skapande och självbestämmande. Vi tycker att det är ok att barnen sysselsätter sig själva. Det finns alltid en fritidsledare som inte är bunden till någon aktivitet utan ”håller verksamheten flytande”. Denne håller koll på de som leker ensamma, hjälper till med eventuella oenigheter som kan uppstå i grupperna, svarar i telefon med mera.

 

VAD BÖR JAG TÄNKA PÅ SOM FÖRÄLDER?

Som förälder bör man hålla sig informerad om vilka aktiviteter ens barn är med i, så att man inte kommer och hämtar barnet mitt i en aktivitet. Detta gäller speciellt om barnet anmälts sig till en gruppaktivitet som t.ex. dans, då de andra barnen också blir lidande om ett barn fattas.

 

 

Våra senaste inlägg