ROBIN HOODS Likabehandlingsplan 2018/2019

ROBIN HOODS Likabehandlingsplan 2018/2019

 

Utformad på personalmöte torsdagen 20 sep 2018 av Erika, Janna, Kate, Emma, Liesel, Jasmin, Andres, Sheila.

 

 1. All personal har läst igenom vår grundplan igen detta läsår.

 

 1. Fortsätt att ha en stående punkt på personalmöten att titta om ev. brott mot vår likabehandlingsplan; i verksamhetens upplägg, personal mot barn, barn mot barn, barn mot personal.

 

 1. Ge ut likabehandlingsplan, grundplan + denna plan för 2018/2019, till alla föräldrar med uppmuntran att läsa och ge åsikter.

 

 • Fortsätt och förstärk arbetet med användandet av ”Mumin reglerna”.
 • Introducera alla nya barn till ”Mumin reglerna” och Mumin väggen.
 • Prata kontinuerligt med barnen om Mumins regler på samlingar.
 • Använd alltid Mumins regler vid upprördheter samt referera i möjligaste mån till barnen om användandet av reglerna så de blir medvetna om dem och dess tillämpning.
 • Då möjligt; låt barnen, vid upprördheter, själva titta på Mumin väggen och hitta vad de bröt mot och vad de istället kunde gjort.
 • Sheila vill anordna ”Muminväggs teater”
 • Gör korta filmer angående Muminväggen.
 • Ha en sagotävling om Muminväggen.

 

 1. Fixa Barbapapa väggen, synliggör flaggan mer. Kari

 

 1. Gör väggen ”vägen till hur man gör sig till en bra kompis”

 

 1. Prova på 10 elever kontrolbladet ”En bra kompis”

 

 1. Ge syftesinterjuver till elever.

 

 1. Ha en ”Förebyggare” som inte ”släcker eldar” men arbetar med elever som behöver hjälp och som har svårt med sociala relationer eller att aktivera sig.

 

 1. Sheila tar över att fortsätta skriva hälsningar på flera språk på tavlan och Sätta upp flaggor.
 2. Revidera Planen för pedagogiska samlingar.